Imamo močan oddelek ključavničarstva. Ljudje so usposobljeni izdelovati najzahtevnejše ključavničarske izdelke, kot so: zahtevni zvarjenci, podstavki strojev, razni strojni sklopi, konzole, vsi drugi zahtevni strojni deli priprava omenjenih delov za obdelavo na CNC-centrih Imamo atestirene varilce za varjenje.